تبلیغات لیماژ بهمن 1402
کتاب داستان کودکانه: عاقبت شیطنت حسنی 1

کتاب داستان کودکانه: عاقبت شیطنت حسنی

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (1).jpg

کتاب داستان کودکانه

عاقبت شیطنت حسنی

نویسنده: مجتبی حیدرزاده
نقاشی: بهمن عبدی

به نام خدا

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (2).jpg

حسنی بچه شیطانی بود که همیشه به مردم آزاری مشغول بود و حرف هیچکس را گوش نمی کرد.

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (3).jpg

پدر و مادرش هر چه به او نصيحت می کردند که بچه جان! دست از این بازی ها بردار و پسر خوبی باش، به خرج او نمی رفت و او به بازیگوشی همچنان ادامه می داد .

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (4).jpg

یک روز در راه مدرسه، حسنی چشمش به سگی افتاد که پای دیوار خوابیده بود.با تیر و کمان خود سنگی بسوی او پرتاب کرد.

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (5).jpg

سگ ناگهان از جا جست و با سر به دیوار خورد و به زمین افتاد .

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (6).jpg

حسنی از کار بد خود به خنده افتاد.

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (7).jpg

حسنی دست بردار نبود. در راه چشمش به يك گنجشك افتاد وبه سوی او هم سنگ پرتاب کرد.

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (8).jpg

سنگ پس از اینکه به گنجشك خورد، شیشه همسایه را هم شکست.

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (9).jpg

حسنی که بچه شیطان و بدی بود در مدرسه هم دست بردار نبود و با تیر و کمان خود باعث اذیت و آزار می شد.

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (10).jpg

در سر کلاس هنگامی که معلم درس می داد، حسنی به همشاگردی خود سنگ پرتاب کرد و کلاس شلوغ شد .

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (11).jpg

معلم تیر و کمان حسنی را گرفت و او را از کلاس بیرون کرد.

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (12).jpg

مدیر مدرسه پرونده حسنی را به پدرش داد و او را یکسال از درس محروم کرد.

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (13).jpg

حسنی از غصه روزها می آمد و پشت پنجره کلاس می ایستاد ودرس را گوش می داد.

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (14).jpg

حسنی سال بعد به مدرسه آمد و قول داد پسر خوبی باشد.

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (15).jpg

حالا دیگر همه حسن را دوست داشتند و او هم خیلی خوشحال بود .

کتاب قصه کودکانه عاقبت شیطنت حسنی در سایت ایپابفا (16).jpg

the-end-98-epubfa.irلینک کوتاه مطلب : https://www.epubfa.ir/?p=3682

***

  •  

***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *