«نتایج کوچک حاصل مغزهای کوچک است. به اهداف بزرگتر بیندیشید تا به موفقیت های بزرگتر برسید.» 

تازه ترین کتاب سایت

error: محتوای محافظت شده