بایگانی برچسب: پلنگ

قصه کودکانه« پلنگ صورتی» برای کودکان و خردسالان

پلنگ صورتی- کتاب قصه تصویری کودکان- کتابهای قصه گو انتشارات بی تا -ایپابفا -epubfa (10)

این کتاب یکی از کتابهای صوتی قدیمی معروف به کتابهای «قصه گو» چاپ انتشارت بی تا است که داستان آن انتقام پلنگ از کارآگاه و معاون اوست. پلنگ صورتی حسابی از دست آنها عصبانی است و می خواهد حسابی تلافی کند...

بخوانید