بایگانی برچسب: سنجاب

قصه کودکانه «سنجاب آشپز» درباره همکاری و کمک به یکدیگر

قصه سنجاب آشپز

سنجاب کوچولو خیلی شیطون بود و غذای شکاربان جنگل را می‌خورد. یک بار شکاربان او را توی تله انداخت و سنجاب مجبور شد برای شکاربان مهربان غذا درست کند. اما مگر سنجاب‌ آشپزی بلد است؟

بخوانید

قصه کودکانه چهارخرگوش کوچولو به چیدن قارچ می‌روند

چهارخرگوش کوچولو به چیدن قارچ می‌روند-کتاب تصویری آموزش اتحاد و همکاری به کودکان-ایپابفا سایت قصه و داستان (2)

یک روز خرگوش ها با هم به چیدن قارچ رفتند. یکی از خرگوش ها قارچ بزرگی پیدا کرد و آن را برای خودش برداشت و از بقیه خرگوش ها جدا شد. در راه گرگ گرسنه ای او را تعقیب کرد و اگر کمک بقیه خرگوش ها نبود حتماً خوراک گرگ می شد. خرگوش قصه ما فهمید که همه باید با هم اتحاد و یکدلی داشته باشند...

بخوانید