بایگانی برچسب: جنگل

قصه آموزنده خرگوش ها ، وحدت رمز پیروزی بر دشمن

قصه آموزنده خرگوش ها نوشته رضا رهگذر برای نوجوانان ایپابفا -(2)

خرگوش های جنگل از دست آزار و اذیت های روباه حیله گر در عذاب بودند. روباه بچه هایشان را می خورد و هیچکس جرئت مبارزه با روباه را نداشت تا اینکه یک روز خرگوش پیر نقشه بزرگی برای شکست روباه کشید ...

بخوانید