بایگانی برچسب: امیرالمومنین (ع)

داستان آموزنده، کار و تلاش حضرت علی (ع): اقتصاد برای کودکان

ImamAli-epubfair-index

+۸۴ کار و تلاش حضرت علی (ع)   به نام خدا ۱۳ رجب مکه غرق شادی و سرور شد زیرا پس از چند روز فاطمه بنت اسد همراه کودک تازه متولد شده خود از شکاف باز شده در دیوار کعبه، خارج شد و بسوی ابوطالب پدر کودک آمد. آنگاه ابوطالب …

بخوانید