شعر کودکانه

قصه‌ منظوم: فوتبالیست‌ های محله / طنز فوتبالی برای بچه ها

قصه‌ منظوم: فوتبالیست‌ های محله / طنز فوتبالی برای بچه ها 1

قصه‌ منظوم __ فوتبالیست‌ های محله __ طنز فوتبالی برای بچه ها گزارشگر: خبر خبر خبردار! خبر به کوچه، بازار دو تیم داریم، دو تیم خوب توپ می‌زنند صبح تا غروب صف زده تیم تپلی برابر تیم قلی تیم قلی راستی که تکنیک داره مربی‌اش یه پالتوی شیک داره تیم …

بخوانید