نوبیتکس کانال تلگرام سایت قصه و داستان ایپابفا
کتاب قصه کودکانه آموزنده پری چه کسی را با خود برد؟ (1)

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند

+3
0

کتاب قصه کودکانه آموزنده

پری چه کسی را با خود برد؟

نویسنده: سوسن طاقدیس
تصویرگر: سپیده متوسل الحق

به نام خدای مهربان

هرکسی داشت راه خودش را می‌رفت. ولی پریِ زیبای جنگل نمی‌خواست تنها برود.

بر سر راه ایستاد.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 1

فیلی خاکستری از دور می‌آمد.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 2

پری زیبا خود را به شکل فیلی به رنگ مهتاب درآورد و بر سر راه ایستاد.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 3

تا فیل رسید، پری پرسید:

– من را با خود می‌بری؟

فیل گفت:

– اگر بارهایم را می‌آوری، می‌بَرم.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 4

پری پرسید:

– اگر نیاورم، من را نمی‌بری؟

فیل پاسخ داد:

– نه!

فیل رفت.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 5

پری باز منتظر ماند تا زرافه‌ی زرد از راه رسید.

پری خود را به رنگ زرافه‌ای چون آفتاب درآورد و بر سر راه ایستاد.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 6

تا زرافه رسید، پرسید:

– من را با خودت می‌بری؟

زرافه گفت:

– پاهای من لاغر و بی‌جان است. وقتی خسته شدم و پاهایم زخمی شد، زخم‌هایم را می‌بندی؟

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 7

پری پرسید:

– اگر نبندم، من را نمی‌بری؟

زرافه گفت:

– نه

او هم رفت.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 8

پری خسته شده بود. کنار جاده نشست. یک موش، یک گرگ و یک خرس گذشتند. ولی پری خود را به آن‌ها نشان نداد. فکر کرد بهتر است تنها برود.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 9

گوزنی از دور می‌آمد. پوست مخملی‌اش به رنگ آفتاب بود و برق شاخ‌هایش به الماس ستاره‌ها می‌مانْد.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 10

پری به خود گفت: «یک‌بار دیگر بختت را امتحان کن»

او خود را به‌صورت آهویی درآورد که چشمانی پر از رازهای زندگی داشت.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 11

گوزن به او رسید و ایستاد.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 12

پری پرسید:

– من را با خود می‌بری؟

گوزن با لحنی مهرآلود گفت:

– تو را با خود می‌برم. اگر باری داری بر دوش من بگذار و اگر خسته‌ای به من تکیه کن. اگر قصه گفتن را دوست داری، برایم بگو.

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 13

پری لبخند زد و در دل با خود گفت: «این گوزن نمی‌داند که با این حرف دیگر هیچ باری برای من سنگین نیست و هیچ راهی دور و خسته‌کننده نیست و همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند.»

کتاب قصه کودکانه: پری چه کسی را با خود برد؟ || همه‌ی قصه‌ها دوست‌داشتنی‌اند 14

با او همراه شد. بارها را به دوش کشید و چون پای گوزن، خسته و زخمی شد، زخمش را بست. گذاشت به او تکیه کند و چنان قصه‌هایی گفت که هیچ فیل و زرافه‌ای آن‌ها را در خواب هم نمی‌دید.

the-end-98-epubfa.ir

+3
0


لینک کوتاه مطلب : https://www.epubfa.ir/?p=38009

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.