نمایشنامه قرآنی «قوم لوط » _ نابودی سدوم و عموره_ برگرفته از آیات قرآن

۰
نمایشنامه قرآنی

پنج نمایشنامه قرآنی

قوم نوحقوم عادقوم ثمودقوم لوطموسی و فرعون

یادداشت نگارنده:
این نوشته جزو آثار متنی نگارنده (مدیر سایت ایپابفا) است و صرفاً جهت استفاده رایگان عرضه شده است.هرگونه استفاده تجاری یا کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نگارنده ممنوع می باشد.

قوم لوط (مؤتکفات)

بازنویسی نمایشی آیات قرآن

نگارنده: هادی قربانی

***

به نام خدا

راوی:

قوم لوط فرستادگان خدا را تکذیب کردند. (۱) پس به یادآور آن هنگام که برادرشان لوط به آن‌ها گفت: (۲)

لوط:

ای مردم! آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟(۳) من شمارا پیامبری امین هستم. (۴) پس تقوای الهی در پیش گیرید و مرا اطاعت کنید. (۵) و من در برابر این دعوت مزدی از شما نمی‌طلبم. اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است. (۶) آیا عملی شنیع را انجام می‌دهید که پیش از شما هیچ‌یک از عالمیان مرتکب نشده‌اند؟(۷) آیا در میان جهانیان به سراغ مردان می‌روید و زنانی را که پروردگارتان به همسری شما آفریده است رها می‌کنید؟(۸) حقا که قومی متجاوز هستید. (۹)

قوم:

ای لوط! اگر از این سخنان دست برنداری تو را نیز از این دیار بیرون می‌کنیم. (۱۰)

لوط:

ای مردم! آیا مرتکب فحشا شده و به تماشای آن می‌پردازید؟(۱۱) پروردگارا! مرا در برابر این مردم فاسد یاری فرما!(۱۲) بلکه شما قومی نادان هستید. (۱۳)

قوم:

خاندان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید که خودشان را پاک نگه می‌دارند و با ما همراه نمی‌شوند. (۱۴)

لوط:

ای مردم! چرا به‌جای همسرانتان به سراغ مردان می‌روید، راه بر مسافران می‌بندید، تجاوز می‌کنید و در مجالستان اعمال ناپسند انجام می‌دهید؟(۱۵) بلکه شما گروهی اسراف‌کار و منحرف هستید. (۱۶) و من مخالف سرسخت اعمال شما هستم. (۱۷)

قوم:

اگر راست می‌گویی عذاب الهی را که از آن دم می‌زنی بر ما بیاور!(۱۸)

لوط:

پروردگارا! مرا و خاندان مرا ازآنچه این قوم انجام می‌دهند رهایی‌بخش!(۱۹)

راوی:

پس فرستادگان خدا به نزد ابراهیم می‌رفتند و هنگامی‌که مژده فرزند را بدو دادند گفتند: (۲۰)

فرستادگان:

ما اهل سدوم و عموره را هلاک خواهیم کرد، چراکه مردمی ستمگرند. (۲۱)

ابراهیم:

اما لوط و پیروانش در همین آبادی هستند. (۲۲)

فرستادگان:

ای ابراهیم! ما به کسانی که در آن هستند آگاه‌تریم. ما لوط و خانواده‌اش را نجات خواهیم داد، به‌جز همسرش را که در میان قوم ستمگر باقی خواهد ماند. (۲۳)

راوی:

پس ابراهیم قوم لوط را شفاعت کرد و به جدال با فرستادگان عذاب پرداخت. (۲۴) چراکه او بنده‌ای شکیبا، دلسوز و توبه‌کار بود. (۲۵)

فرستادگان:

ای ابراهیم! از این درخواست چشم‌پوشی کن. چراکه فرمان پروردگارت فرارسیده است و عذاب الهی قطعاً به سراغ آن‌ها خواهد آمد و راه برگشتی نیست. (۲۶)

راوی:

پس فرستادگان خدا به شکل مردانی غریبه به سراغ خاندان لوط آمدند و لوط از آمدن آن‌ها ناراحت و پریشان شد و با خود گفت: «امروز روز سختی است.»(۲۷) بعد به فرستادگان گفت: (۲۸)

لوط:

شما کیستید؟ من شمارا نمی‌شناسم!(۲۹)

راوی:

در این هنگام اهل شهر که پیش از آن مشغول اعمال نادرست بودند. (۳۰) از ورود میهمانان لوط باخبر شدند و شادی کنان به سمت خانه لوط هجوم آوردند. (۳۱) لوط با دیدن آن‌ها به مقصود پلیدشان پی برد و گفت: (۳۲)

لوط:

ای مردم! این‌ها میهمانان من‌اند. آبروی مرا نریزید!(۳۳) و از خدا بترسید و مرا خوار نسازید!(۳۴)

قوم:

مگر ما تو را از جهانیان بازنداشتیم و با تو نگفتیم کسی را به میهمانی نپذیر؟(۳۵)

لوط:

ای قوم من! این‌ها دختران من هستند و برای شما پاکیزه‌ترند. پس از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید. آیا در میان شما یک نفر عاقل و فهمیده نیست؟(۳۶)

قوم:

تو که می‌دانی ما را تمایلی به دختران تو نیست و خوب می‌دانی ما چه می‌خواهیم. (۳۷)

لوط:

افسوس! ای‌کاش در برابر شما قدرتی داشتم یا به پشتیبان محکمی پناه می‌بردم. (۳۸)

راوی:

در این لحظه فرستادگان گفتند: (۳۹)

فرستادگان:

ای لوط! نترس و غمگین مباش!(۴۰) آنان به ما گزندی نخواهند رساند، چراکه ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. (۴۱) ما تو را و خاندان تو را نجات خواهیم داد. (۴۲) و بر اهل این شهر عذابی از آسمان فرو خواهیم ریخت. (۴۳) پس خانواده‌ات را شباهنگام با خود بردار و از این شهر برون ببر و خود به دنبال ایشان حرکت کن، مبادا که از شما کسی به پشت سر خویش بنگرد. پس به همان‌جا که شمارا امر شده است بروید. (۴۴) الا همسرت که او هم به عذاب قوم، گرفتار خواهد شد. (۴۵) وعده آنان صبحگاه است. آیا صبح نزدیک نیست؟(۴۶)

راوی:

اما قوم با تمسخر گفتند: (۴۷)

قوم:

پروردگارا شتاب کن و سهم عذاب ما را تا قیامت نشده است، به ما عنایت فرما!(۴۸)

گروه کُر:

به جان تو سوگند این‌ها در مستی سرگردان‌اند و عقل و هوشی ندارند. (۴۹) پس بر آن‌ها طوفانی از سنگ و ریگ فرو خواهیم فرستاد و همه را هلاک خواهیم ساخت، الا خاندان لوط را که سحرگاهان نجات خواهیم بخشید. (۵۰)

راوی:

و بامدادان، قوم ستمگر جز صیحه ای آسمانی را انتظار نمی‌کشیدند که در وقوع آن تردیدی نبود. (۵۱) پس صبح دمان بانگ آسمانی آنان را فراگرفت. (۵۲) و بارانی از سنگ بر آنان باریدن گرفت و شهر و دیار آنان را زیروزبر ساخت. (۵۳) بارانی از سنگ انباشته (۵۴) که نزد پروردگارت به نام یکایک اهل عذاب، نشانه‌دار بود و بارش دوباره آن دور از دیگر ستمگران نیست. (۵۵)

گروه کُر:

پس لـوط و تمــامی خانــدانش را (۵۶) جز پیرزنی که گرفتار عذاب شده بود (۵۷) را از شهری که اعمال زشت و ناپاک انجام می‌دادند نجات بخشیدیم. (۵۸) و دیگران را هلاک کردیم. (۵۹) چراکه مردمی بدکار و فاسق بودند. (۶۰)

پایان

منابع آیات (قوم لوط)

۱- شعرا ۱۶۰                       21- عنکبوت ۳۱                 41- هود ۸۱

۲- شعرا ۱۶۱                       22- عنکبوت ۳۲                 42- عنکبوت ۳۳

۳- شعرا ۱۶۱                       23- عنکبوت ۳۲                 43- عنکبوت ۳۴

۴- شعرا ۱۶۲                       24- هود ۷۴                      44- حجر ۶۵

۵- شعرا ۱۶۳                       25- هود ۷۵                      45- هود ۸۱

۶- شعرا ۱۶۴                       26- هود ۷۶                      46- هود ۸۱

۷- اعراف ۸۰                        27- هود ۷۷                      47- ص ۱۶

۸- شعرا ۱۶۵                       28- حجر ۶۲                     48- ص ۱۶

۹- شعرا ۱۶۶                       29- حجر ۶۲                     49- حجر ۷۲

۱۰- شعرا ۱۶۷                     30- هود ۷۸                      50- قمر ۳۴

۱۱- نمل ۵۴                        31- حجر ۶۷                     51- ص ۱۵

۱۲- عنکبوت ۳۰                   32- هود ۷۸                      52- حجر ۷۳

۱۳- نمل ۵۵                        33- حجر ۶۸                     53- حجر ۷۴

۱۴- نمل ۵۶                        34- حجر ۶۹                     54- هود ۸۲

۱۵- عنکبوت ۲۹                   35- حجر ۷۰                     55- هود ۸۳

۱۶- اعراف ۸۱                      36- هود ۷۸                      56- شعرا ۱۷۰

۱۷- شعرا ۱۶۸                     37- هود ۷۹                      57- شعرا ۱۷۱

۱۸- عنکبوت ۲۹                   38- هود ۸۰                      58- انبیاء ۷۴

۱۹- شعرا ۱۶۹                     39- عنکبوت ۳۳                 59- شعرا ۱۷۲

۲۰- عنکبوت ۳۱                   40- عنکبوت ۳۳                 60- انبیاء ۷۴

۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *