جنگلبان : یک داستان 3000 تومان

جنگلبان : یک داستان

کرامــت و اجــدادش زاد بــرزاد مــال اونجاهــا بــودن؛ هرکــي باهــاش نســبت داشت و دور و بـرش می‌پلکید؛ باهـاش تـوفير داشـت . تـو نژادشـون حتـي يـه نفـر هـم بـور نبـود. خیلی‌ها سـاري (بـور) [...]

مشاهده و خرید
قمار باز: فئودور داستایفسکی 6000 تومان

قمار باز: فئودور داستایفسکی

رمانی از فئودور دایوفسکی نویسنده روس بعد از دو هفته غيبت ، آخرالامـر برگـشته ام.حـالا ديگـر سـه روز اسـت کـه دوستانم آمده اند اينجا، رولتنبرگ . با خود مي انديشم که لابد مشتاقانه انتظارم را مي کشند

مشاهده و خرید
نفرین صندلی 4500 تومان

نفرین صندلی

اين يک داستان ترسناک است. شايد ترسناکترين داستاني باشد که تا به حال شنیده‌اید. يک دليلش اين است که واقعيت دارد. چيزي شبيه به جن گير و کلبه‌ی وحشت نيست که فیلم‌هایش را حتماً دیده‌اید، و احتمال [...]

مشاهده و خرید
نردبان موفقّیت 3500 تومان

نردبان موفقّیت

در زندگی سر تا سر پرفراز و نشیب همه انسان‌های موفق ویژگی‌های مشترکی یافت می‌شود. ممکن است که بسیاری از ما این روحیات و خصوصیات فردی را نداشته باشیم...

مشاهده و خرید
مردان و زنان زمینی :روانشناسی روابط 3500 تومان

مردان و زنان زمینی :روانشناسی روابط

در هـيچ يـک از کشـورهاي پيشرفته جهان محدوديتي براي روابط بين دختران و پسـران تعـريف نشـده اسـت ولـي در اغلـب کشورهاي در حال توسعه و عقب افـتاده به اين روابط به ديد يک تابوي نگاه می‌شود. به راستي [...]

مشاهده و خرید
دیابلو ، زهر شیاطین 4000 تومان

دیابلو ، زهر شیاطین

« دیابلو ، زهر شیاطین» رمانی است فانتزی به قلم رابرت بی مارکس ، که داستان جنگجویی دلاور به نام سیگارد را روایت می کند که در جنگ خیر و شر با ارباب تاریکی ها سر ستیز دارد ! داستان از جایی شروع می [...]

مشاهده و خرید