بایگانی برچسب: آشنایی با حیوانات

کتاب قصه کودکانه «سارا و سعید در جنگل حیوانات» – آشنایی کودکان با حیوانات اهلی

سارا و سعید در جنگل حیوانات

در این داستان، سعید و سارا برای دیدن عمه شان به مزرعه می روند. در مزرعه، انها با حیوانات اهلی آشنا می شوند و رفتار درست با حیوانات را یاد می گیرند. ما باید با حیوانات مهربان باشیم.

بخوانید