کانال تلگرام سایت قصه و داستان ایپابفا

لالایی کودکانه

لالایی‌ها از عناصر مهم فرهنگ‌عامه است. شعرهایی که از موسیقی سرشاری برخوردارند. زمزمه‌هایی که مادران با آن برای کودکان خود احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند. لالایی‌ها برای خود مادر، نوعی واگویه کردن و واگفتن درد دل‌هاست. در روزگارانی نه‌چندان دور، مادران لالایی‌ها را هنرمندانه برای کودکان دلبندشان زمزمه می‌کردند. شاید مادران امروزی تا حدودی از این مهم غافل مانده‌اند اما برای پژوهشگران و اهل ذوق، لالایی‌ها از کشش و جذابیت بالایی برخوردارند که می‌توان از آن‌ها برای تربیت خردسالان و کودکان امروز بهره برد. ذهن‌های سرشار از این زمزمه‌های محبت و معنویت و عشق، کمتر دچار آسیب و خودباختگی می‌شود.

2 لالایی‌‌ کودکانه تهرانی استان تهران

2-لالایی‌‌-کودکانه-تهرانی--استان-تهران

گل پسته: لالایی‌ها از عناصر مهم فرهنگ‌عامه است. شعرهایی که از موسیقی سرشاری برخوردارند. زمزمه‌هایی که مادران با آن برای کودکان خود احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند.

بخوانید

لالایی‌ کودکانه شهرستان تنکابن استان مازندران

لالایی‌های-کودکانه-شهرستان-تنکابن--استان-مازندران

گل پسته: لالایی‌ها از عناصر مهم فرهنگ‌عامه است. شعرهایی که از موسیقی سرشاری برخوردارند. زمزمه‌هایی که مادران با آن برای کودکان خود احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند.

بخوانید

لالایی‌های کودکانه شهرستان تربت‌حیدریه خراسان رضوی

لالایی‌های-کودکانه-شهرستان-تربت‌حیدریه--خراسان-رضوی

گل پسته: لالایی‌ها از عناصر مهم فرهنگ‌عامه است. شعرهایی که از موسیقی سرشاری برخوردارند. زمزمه‌هایی که مادران با آن برای کودکان خود احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند.

بخوانید

لالایی‌های کودکانه شهرستان تربت جام خراسان رضوی

لالایی‌های-کودکانه-شهرستان-تربت-جام-خراسان-رضوی

گل پسته: لالایی‌ها از عناصر مهم فرهنگ‌عامه است. شعرهایی که از موسیقی سرشاری برخوردارند. زمزمه‌هایی که مادران با آن برای کودکان خود احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند.

بخوانید

لالایی‌های کودکانه شهرستان تایباد خراسان رضوی

لالایی‌های-کودکانه-شهرستان-تایباد-خراسان-رضوی

گل پسته: لالایی‌ها از عناصر مهم فرهنگ‌عامه است. شعرهایی که از موسیقی سرشاری برخوردارند. زمزمه‌هایی که مادران با آن برای کودکان خود احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند.

بخوانید

لالایی‌های کودکانه شهرستان بندرعباس

لالایی‌های-کودکانه-شهرستان-بندرعباس

گل پسته: لالایی‌ها از عناصر مهم فرهنگ‌عامه است. شعرهایی که از موسیقی سرشاری برخوردارند. زمزمه‌هایی که مادران با آن برای کودکان خود احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند.

بخوانید

لالایی‌های کودکانه شهرستان بیرجند خراسان جنوبی

لالایی‌های-کودکانه-شهرستان-بیرجند-خراسان-جنوبی

گل پسته: لالایی‌ها از عناصر مهم فرهنگ‌عامه است. شعرهایی که از موسیقی سرشاری برخوردارند. زمزمه‌هایی که مادران با آن برای کودکان خود احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند.

بخوانید

لالایی‌های کودکانه شهرستان بجستان: لالایی های کودکانه خراسان رضوی

لالایی کودکانه بجستان خراسان رضوی

لالایی‌های کودکانه بجستان: لالایی‌ها از عناصر مهم فرهنگ‌عامه است. شعرهایی که از موسیقی سرشاری برخوردارند. زمزمه‌هایی که مادران با آن برای کودکان خود احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند.

بخوانید
سایت تخصصی قصه و داستان کودکان و نوجوانان - در ایپاب‌فا می‌توانید صدها داستان کودک، قصه کودک، داستان کوتاه و سایر مطالب مرتبط با ادبیات کودک و نوجوان را مطالعه کنید.