لالایی کودکانه

لالایی‌ها از عناصر مهم فرهنگ‌عامه است. شعرهایی که از موسیقی سرشاری برخوردارند. زمزمه‌هایی که مادران با آن برای کودکان خود احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند. لالایی‌ها برای خود مادر، نوعی واگویه کردن و واگفتن درد دل‌هاست. در روزگارانی نه‌چندان دور، مادران لالایی‌ها را هنرمندانه برای کودکان دلبندشان زمزمه می‌کردند. شاید مادران امروزی تا حدودی از این مهم غافل مانده‌اند اما برای پژوهشگران و اهل ذوق، لالایی‌ها از کشش و جذابیت بالایی برخوردارند که می‌توان از آن‌ها برای تربیت خردسالان و کودکان امروز بهره برد. ذهن‌های سرشار از این زمزمه‌های محبت و معنویت و عشق، کمتر دچار آسیب و خودباختگی می‌شود.

لالایی‌های کودکانه شهرستان بجستان: لالایی های کودکانه خراسان رضوی

لالایی کودکانه بجستان خراسان رضوی

لالایی‌های کودکانه بجستان: لالایی‌ها از عناصر مهم فرهنگ‌عامه است. شعرهایی که از موسیقی سرشاری برخوردارند. زمزمه‌هایی که مادران با آن برای کودکان خود احساس خوشایندی ایجاد می‌کنند.

بخوانید