مایکل کرایتون

متن کامل رمان علمی تخیلی «کُره» Sphere نوشته مایکل کرایتون _ تایپ شده _ فهرست مطالب

جلد رمان کره مایکل کرایتون

رمان «کُره» یا Sphere نوشته مایکل کرایتون نویسنده آمریکایی یک رمان علمی تخیلی در مورد کشف یک سفینه فضایی ناشناخته در اعماق اقیانوس است. این سفینه 300 سال در زیر اقیانوس پنهان بوده است. با کشف این سفینه، دانشمندان برای کشف اسرار آن به اعماق اقیانوس می روند.درون این سفینه یک شیئ بیگانه به شکل «کره» یا توپ کشف می‌شود که نیروی عظیم و اسرارآمیزی در آن نهفته است.

بخوانید

رمان علمی تخیلی «کُره» Sphere نوشته مایکل کرایتون بخش 11 – پایان

رمان کره مایکل کرایتون

کُره بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتمبخش نهمبخش دهمبخش یازدهم – پایان غرب تونگا به مدتی طولانی، افق خط آبیرنگ و صاف و یکنواختی بود که اقیانوس آرام را از آسمان جدا می کرد. بالگرد نیروی دریایی با فاصله ای اندک از امواج پیش می رفت. با …

بخوانید

رمان علمی تخیلی «کُره» Sphere نوشته مایکل کرایتون _ بخش 10

کُره بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتمبخش نهمبخش دهمبخش یازدهم – پایان قدرت سایه بت بر روی تختش در آزمایشگاه نشست و به ورقه ای که نورمن به او داده بود نگاه کرد و گفت: «آه، خدای من.» موی ضخیم و مشکی خود را از صورتش کنار …

بخوانید

رمان علمی تخیلی «کُره» Sphere نوشته مایکل کرایتون _ بخش 9

کُره بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتمبخش نهمبخش دهمبخش یازدهم – پایان پس از حادثه نورمن به تعدادی چراغ در چشم اندازی عجیب و زاویه دار نگاه می کرد. نشست و، در حالی که احساس درد می کرد، به اطرافش نگریست. او روی کف استوانه «د» نشسته …

بخوانید

رمان علمی تخیلی «کُره» Sphere نوشته مایکل کرایتون _ بخش 8

کُره بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتمبخش نهمبخش دهمبخش یازدهم – پایان مذاکرات با بیگانه بارنز گفت: «نورمن، اون طور که یادم میاد این موضوع رو در گزارشت نوشته بودی مگه نه؟ احتمال اینکه موجودی بیگانه بتونه ذهن ما رو بخونه.» نورمن گفت: «بله، نوشته بودم.» – …

بخوانید

رمان علمی تخیلی «کُره» Sphere نوشته مایکل کرایتون _ بخش 7

کُره بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتمبخش نهمبخش دهمبخش یازدهم – پایان پیامهای بعدی پس از یک ساعت عروسهای دریایی آنجا را ترک کردند. رفتنشان هم مانند آمدنشان مبهم و اسرارآمیز بود. بیرون از زیستگاه، جسد ادموندز را دیدند که بر کف اقیانوس افتاده بود و با …

بخوانید

رمان علمی تخیلی «کُره» Sphere نوشته مایکل کرایتون _ بخش 6

کُره بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتمبخش نهمبخش دهمبخش یازدهم – پایان آزمایش شونده نورمن در دفتر یادداشتش نوشت: آزمایش شونده ریاضیدانی سیاهپوست و سی ساله است که سه ساعت داخل کره ناشناخته ای به سر برده است. پس از خروج از کره بیهوش و منگ بود؛ …

بخوانید

رمان علمی تخیلی «کُره» Sphere نوشته مایکل کرایتون _ بخش 5

کُره بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتمبخش نهمبخش دهمبخش یازدهم – پایان «چیزی بیگانه» راهرو متحرک آنان را از برابر انبارهای بزرگ عبور می داد. آنان به جلو می رفتند تا به بارنز و تد و ادموندز ملحق شوند. و کشف بیگانه شان را ببیند. بت پرسید: …

بخوانید

رمان علمی تخیلی «کُره» Sphere نوشته مایکل کرایتون _ بخش 4

کُره بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتمبخش نهمبخش دهمبخش یازدهم – پایان داخل سفينه آنان بر روی راهرویی باریک به عرض یک و نیم متر که در هوا معلق بود ایستادند. نورمن چراغ قوه اش را به پایین گرفت: نور فضای تاریک را شکافت و سرانجام به …

بخوانید

رمان علمی تخیلی «کُره» Sphere نوشته مایکل کرایتون _ بخش 3

کُره بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتمبخش نهمبخش دهمبخش یازدهم – پایان ژرفا رفتن به زیر آب با طلوع آفتاب، زیردریایی چارون ۵ به سطح آب آمد. زیردریایی روی سکوی موقت قرار داشت و با رنگ زرد کمرنگش به وان بچگانهای می مانست که روی سطحی از …

بخوانید