قصه تصویری کودکانه فلفلی و هندوانه عجیب

کتاب قصه مصور فلفلی و هندوانه عجیب- برای کودکان در ایپابفا (11).jpg

فلفلی و هندوانه عجیب

برداشتی از یک قصه قدیمی

نقاشی از کیانوش لطیفی

چاپ اول: ۱۳۶۲

تهیه، تایپ، ویرایش تصاویر و تنظیم آنلاین: انجمن تایپ ایپابفا

جداکننده تصاویر پست های سایت ایپابفا2

به نام خدا

کتاب قصه مصور فلفلی و هندوانه عجیب برای کودکان در ایپابفا (14).jpg

فلفلی پسر روستایی کوچکی بود. پدر فلفلی از مال دنیا زمین کوچکی داشت که هرسال آن را شخم می زد و چیزی برای خوردن خودشان در آن می کاشت . آن سال هم پدر فلفلی توی زمین خودش گندم کاشته بود. بعد از گذشتن روزهای سرد زمستان و آمدن بهار حالا دیگر گندم ها به خوبی قد کشیده بودند. ولی تا وقت درو خیلی مانده بود چون دانه های گندم هنوز سبز بودند. در این موقع باید خیلی از محصول مراقبت کرد. چون که پرندگان عاشق گندم های سبز هستند که بسیار شیرین و خوشمزه است . برای همین است که هر روز گله گله پرنده به مزارع حمله می کنند و دانه های آن را می خورند.

آن روز بهاری هم فلفلی برای سرکشی زمینشان رفته بود . توی مزرعه چشم فلفلی به لک لکی افتاد که روی گندم ها نشسته بود . فلفلی با دیدن آن جلو دوید تا پرنده مزاحم را کیش کند. ولی با تعجب دید پرنده فرار نمی کند و همان طور بی اعتنا سر جایش نشسته . فلفلی وقتی خوب دقت کرد ، دید بال حیوان زخمی شده و نمی تواند بپرد.

کتاب قصه مصور فلفلی و هندوانه عجیب برای کودکان در ایپابفا (3).jpg

فلفلی لک لک را آهسته بغل کرد و از روی زمین برداشت و به خانه آورد. اوّل زخم بال آن را با آب و صابون شست و بعد دوتا چوب به طرفین بال گذاشت و با پارچه تمیزی آن را بست . گوشه اتاق برای لک لک جائی درست کرد و پرنده زخمی را در آن خواباند.

از آن روز به بعد فلفلی سرگرمی تازه ای پیدا کرده بود. هر روز تا از مدرسه برمی گشت، قبل از این که خودش چیزی بخورد، به سراغ مرغ مریض می رفت و به او آب و غذا می داد و پرستاری می کرد.

کمکم پرنده به فلفلی انس گرفته بود و هروقت فلفلی را می دید بال زخمی اش را تکان تکان می داد و خوشحالی می کرد .

کتاب قصه مصور فلفلی و هندوانه عجیب برای کودکان در ایپابفا (4).jpg

معالجه لک لک مدت ها طول کشید. تا این که یک روز فلفلی پارچه را از روی زخم لک لک باز کرد و دید زخم حیوان خوب شده . فلفلی که خیلی خوشحال شده بود پرنده را بغل کرد و به وسط حیاط دوید. بعد لک لک را روی دو دست بالا برد و آن را پرواز داد.

لک لک بالهای پهنش را از هم باز کرد و به هوا رفت .

فلفلی مدتی پرواز لک لک را تماشا کرد تا این که پرنده در دل آسمان ناپدید شد. اما چند دقیقه ای از رفتن لک لک نگذشته بود که فلفلی با تعجب دید لک لک دوباره در آسمان پیدا شد و به سرعت به طرف او می آید . لک لک در آسمان چرخی زد و پائین آمد. وقتی بالای سر فلفلی رسید ، بالهایش را به هم زد و آهسته یک دانه تخم هندوانه به زمین انداخت و دوباره به طرف آسمان اوج گرفت و رفت .

کتاب قصه مصور فلفلی و هندوانه عجیب برای کودکان در ایپابفا (5).jpg

فلفلی از دیدن تخم هندوانه کمی تعجب کرد و با خودش گفت : « مزد مریض داری من همین یک دانه تخم هندوانه بود؟ » بعد خواست آن را به دهان بگذارد و بشکند. ولی در این موقع پدرش که از دور مواظب فلفلی بود جلو آمد و گفت :

– فلفلی به جای خوردن آن یک تخمه هندوانه بهتر نیست آن را توی باغچه بکاری و پس از مدتی هزار تا تخمه هندوانه داشته باشی؟

فلفلی با شنیدن این حرف به طرف باغچه دوید و با دست خاکهای باغچه را کنار زد و تخمه هندوانه را توی آن انداخت و بعد رویش را با خاک پوشاند و کمی هم آب روی آن ریخت .

چند روزی نگذشته بود که جوانه های بته هندوانه سر از زیر خاک در آوردند.

طولی نکشید که جوانه ها به بته بزرگی تبدیل شدند و سه عدد هندوانه بزرگ توی باغچه پیدا شد و با مراقبت های فلفلی که هر روز به آنها آب می داد و علفهای دور و بر آن را می کند، هندوانه ها بزرگ و بزرگتر شدند . بطوری که کم کم همه فضای باغچه را گرفته بودند

کتاب قصه مصور فلفلی و هندوانه عجیب برای کودکان در ایپابفا (6).jpg

فلفلی دلش می خواست هرچه زودتر هندوانه ها را بکند و پاره کند. ولی پدرش می گفت اگر چند روز دیگر صبر کنی ، هندوانه ها بهتر می رسند و قرمزتر و شیرین تر می شوند و در آن صورت تخمه هایش هم سیاه تر و رسیده تر است .

دو سه روز بعد که هندوانه ها دیگر رسیده بودند ، فلفلی آنها را از بته جدا کرد و چون هندوانه ها چندین برابر هیکل او بودند ، آنها را روی زمین قل داد و به داخل اتاق برد.

وقتی هندوانه ها را پاره کردند، اتفاق عجیبی افتاد که کسی انتظار آن را نداشت . توی هندوانه ها پر از سکه های طلا بود. همه اهل خانه نمی دانستند از خوشحالی چه کنند. پدر و مادر فلفلی گفتند :

– این پاداش خوبی ها و پرستاری هائی است که در حق پرنده بال شکسته کردی.

کتاب قصه مصور فلفلی و هندوانه عجیب برای کودکان در ایپابفا (7).jpg

به این ترتیب فلفلی پولدار شد و با فقر و نداری خداحافظی کرد. دیگر به جای نان و ماست هر روزی ، توی سفره شان همه جور خوراکی پیدا می شد . چلو و پلو و خورشهای جور واجور و شربتهای ترش و شیرین .

طفلک فلفلی نمی دانست اول از کدام یکی شروع کند.

از آن روز به بعد همه اهل محل و همسایه ها در خانه فلفلی مهمان بودند. چون فلفلی دوست داشت هر چه دارد با دوستانش بخورد.

اما در میان اینها یک نفر بود که خیلی دلش می خواست که سر از کار فلفلی در بیاورد و راز پول دار شدن او را بداند. وقتی این شخص از فلفلی پرسید که چطور شد که پول دار شدی؟ فلفلی هم در کمال سادگی و صداقت داستان لک لک بال شکسته و پرستاری های خودش را برای او تعریف کرد.

این شخص فوراً به صحرا دوید و با تیر و کمان لک لکی را در هوا زد و به زمین انداخت. بعد آن را کشان کشان به خانه برد و به همان ترتیبی که فلفلی گفته بود مشغول معالجه اش شد.

کتاب قصه مصور فلفلی و هندوانه عجیب برای کودکان در ایپابفا (8).jpg

پس از مدتی لک لک خوب شد و به پرواز درآمد و رفت . او هم بعد از چند دقیقه دوباره برگشت و یک عدد تخمه هندوانه برای او به زمین انداخت. مرد هم آن را توی باغچه خانه اش کاشت .

وقتی تخمه هندوانه جوانه کرد مرد خوشحال شد و شب و روز از جوانه ها مراقبت می کرد و به موقع به آنها آب می داد.

طولی نکشید که هندوانه ها سبز شدند . ولی چیزی که عجیب بود این بود که هندوانه های این خیلی بزرگتر از هندوانه های فلفلی بودند. به همین خاطر خوشحالی این مرد دیگر اندازه نداشت. برای همین هم روزی که می خواست هندوانه ها را از بته جدا کند و آن را پاره کند، دوستان خودش را به خانه اش دعوت کرد و در حضور آنها هندوانه را پاره کرد … ولی …

کتاب قصه مصور فلفلی و هندوانه عجیب برای کودکان در ایپابفا (9).jpg

به جای فریادهای شادی ، صدای آخ و واخ صاحب خانه و مهمانانش به هوا رفت ، چون توی هندوانه ها به جای سکه های طلا لشکری از زنبورهای زرد طلائی بود که ویز ویزکنان به جان آنها افتاده بودند .

چند لحظه بعد مهمانان از خانه آن مرد بیرون می آمدند و با گوش و دماغ های باد کرده آخ و اوخ کنان از گوشه ای فرار می کردند.

کتاب قصه مصور فلفلی و هندوانه عجیب برای کودکان در ایپابفا (14).jpg

«پایان»

جداکننده تصاویر پست های سایت ایپابفا2

متن این قصه توسط انجمن تایپ ایپابفا از روی نسخه PDF قدیمی، چاپ ۱۳۶۲، تهیه، تایپ و تنظیم شده است.درباره هادی قربانی

دانش آموخته ادبیات انگلیسی، آشنا با فرایند OCR و ساخت کتاب های ایپاب برای دست افزارها، علاقمند به بازآفرینی و بازخوانی کتاب های قدیمی و قصه های خاطره انگیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوای محافظت شده