بایگانی برچسب: گمشده

شعرقصه‌ی کودکانه «مادر من» توصیف زیبایی مادر از زبان کودک گم‌شده

ماد من - کودک گمشده

در شعرقصه‌ی کودکانه «مادر من» دختربچه ای در خیابان گم شده و مردم سعی می کنند مادرش را پیدا کنند. از نظر دخترک، هیچی زنی به زیبایی مادرش نیست چون مادرش یک فرشته آسمانی است....

بخوانید