نوبیتکس کانال تلگرام سایت قصه و داستان ایپابفا

Tag Archives: چشم لوچ

قصه‌های مُلستان: مردی که یکی را دوتا می‌دید || گناه دوبرابر

قصه-هاي-گلستان-و-ملستان-مرد

مردی بود که چشمش «اَحوَل» [لوچ] بود یعنی یکی را دو تا می‌دید و از بس به این علت در کار خود اشتباه می‌کرد کار مرتبی به او نمی‌دادند. در شمردن اشتباه می‌کرد، در راه رفتن اشتباه می‌کرد

بخوانید