بایگانی برچسب: پری کوچک دریایی

کتاب داستان فانتزی پری کوچک دریایی، نوشته هانس کریستین اندرسن

یک پری دریایی کوچولو از زندگی در اعماق دریا خسته شده و دلش می خواهد مثل انسان ها روی زمین زندگی کند و با یک شاهزاده واقعی ازدواج کند اما این آرزو، آرزوی بسیار بزرگی است...

بخوانید