بایگانی برچسب: مدیریت پسماند

داستان آموزنده کودکان: سطل آشغال فضایی || شهر ما، خانۀ ما

روی کره زمین به این بزرگی، یک شهر کوچک بود که مثل همه‌ی شهرها همه‌چیز داشت: خیابان‌های شلوغ و پر از ماشین، مغازه‌های فراوان، پارک و شهربازی برای بچه‌ها و یک عالمه آدم.

بخوانید
سایت تخصصی قصه و داستان کودکان و نوجوانان - در ایپاب‌فا می‌توانید صدها داستان کودک، قصه کودک، داستان کوتاه و سایر مطالب مرتبط با ادبیات کودک و نوجوان را مطالعه کنید.