بایگانی برچسب: مایا زنبور عسل

قصه آموزنده مایا، زنبور عسل: «زنبور کوچولو در زندان»

جلد کتاب قصه کودکانه هاچ زنبور عسل، زنبور کوچولو در زندان - ایپابفا 13

زنبور کوچولو داشت برای خودش پرواز می کرد که ناگهان زنبورهای وحشی او را دستگیر کردند و به زندان انداحتند. زنبور کوچولو فهمید که آنها می خواهند به کندوی عسل حمله کنند. برای همین ...

بخوانید

قصه آموزنده مایا، زنبور عسل: «زنبور کوچولو و ماجراهای خطرناك»

کتاب قصه کودکانه هاچ زنبور عسل، زنبور کوچولو و ماجراهای خطرناك ایپابفا 16

یک روز زنبور کوچولو کار بدی کرد. او تصمیم گرفت خودش به تنهایی به تماشای جنگل و مرداب برود. اما بعد فهمید که این کار خیلی خطرناک است و نباید تنهایی به جایی برود ...

بخوانید

قصه آموزنده مایا، زنبور عسل:«زنبور کوچولو و کرم پروانه»

کتاب قصه کودکانه هاچ زنبور عسل، زنبور کوچولو و کرم پروانه ایپابفا 15

زنبور کوچولو داشت میان گل ها پرواز می کرد که چشمش افتاد به یک موجود عجیب و غریب. اولش ترسید اما بعد فهمید که این موجود عجیب یک کرم بی آزار است و کم کم با او دوست شد ...

بخوانید
سایت تخصصی قصه و داستان کودکان و نوجوانان - در ایپاب‌فا می‌توانید صدها داستان کودک، قصه کودک، داستان کوتاه و سایر مطالب مرتبط با ادبیات کودک و نوجوان را مطالعه کنید.