نوبیتکس کانال تلگرام سایت قصه و داستان ایپابفا

Tag Archives: لباس جدید امپراتور

قصه کودکانه: لباس جدید امپراتور || هانس کریستین اندرسن

قصه-های-هانس-کریستین-اندرسن-لباس-جدید-امپراتور

در زمان‌های خیلی قدیم امپراتوری زندگی می‌کرد که علاقه عجیبی به لباس داشت. طوری که تمام دارایی خود را در این راه خرج می‌کرد. او هرروز لباس تازه‌ای می‌پوشید و از هیچ لباسی بیشتر از یک‌بار استفاده نمی‌کرد.

بخوانید

داستان مصور کودکانه: لباس جدید پادشاه || پاداش راستگویی و تذکر

داستان مصور کودکانه لباس جدید پادشاه

در زمان‌های خیلی‌خیلی دور، پادشاهی بود که دلش می‌خواست همیشه لباس‌های خوب بپوشد. خیاط‌های مخصوص شاه، هرروز یک لباس تازه برای او می‌دوختند. روزی رسید که خیاط‌های او دیگر نتوانستند لباسی با شکل تازه برایش بدوزند.

بخوانید