بایگانی برچسب: سیمین دانشور

سووَشون: جملات آغازین فصل اول رمان سووَشون نوشته سیمین دانشور

سووشون - سیمین دانشور

آن روز، روز عقدکنان دختر حاکم بود. نانواها باهم شور کرده بودند و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا آن‌وقت هیچ‌کس ندیده بود. مهمان‌ها دسته‌دسته به اتاق عقدکنان می‌آمدند و نان را تماشا می‌کردند.

بخوانید

ناتانیل هاثورن و آثار او از نگاه سیمین دانشور، با نگاهی به رمان داغ ننگ

ناتانیل هاثورن و سیمین دانشور - رمان داغ ننگ

در این مقدمه، خانم سیمین دانشور به بررسی آثار ناتانیل هاثورن نویسنده معروف آمریکایی می پردازد و رمان «داع ننگ» نوشته هاثورن را مورد بررسی قرار می دهد.

بخوانید
سایت تخصصی قصه و داستان کودکان و نوجوانان - در ایپاب‌فا می‌توانید صدها داستان کودک، قصه کودک، داستان کوتاه و سایر مطالب مرتبط با ادبیات کودک و نوجوان را مطالعه کنید.