بایگانی برچسب: خانه‌ی جی جی باجی‌ها

قصه، خانه‌ی جی جی باجی‌ها – قالیچه عم باجی کجاست؟ قسمت ۲

عم باجی نامه‌ای برای جی جی باجی‌ها فرستاد. در آن نامه نوشته بود که چند روز دیگر به خانهٔ داداجی و شاباجی می‌آید. ماماجی و باباجی که رسیدند، از شنیدن این خبر خوشحال شدند؛ اما آمدن عم باجی مراسمی داشت.

بخوانید