بایگانی برچسب: تلویزیون

طنز مصور کودکانه: لورل و هاردی و تعمیر تلویزیون

داستان مصور طنز برای کودکان لورل و هاردی: تعمیر تلویزیون

یک روز «اِلی» یعنی همون هاردی چاقه، خُرد و خسته از سر کار آمد تا استراحت کند. رفت تلویزیون را روشن کند اما تلویزیون روشن نشد. فکر کرد خراب شده. برای همین دست به کار شد تا تعمیرش کند...اما...

بخوانید