بایگانی برچسب: اژدهای پیت

قصه آموزنده کودکانه «سبزه‌رو: اژدهای غرق نشدنی دریا»

سبزه رو اژدهای دریا

سبزه‌رو اسم یک اژدهاست. البته نه از آن اژدهاهای بد. سبزره‌رو در دریا زندگی می کند و دوست دارد به همه کمک کند. اگر یک کشتی در خطر غرق شدن باشد، سبزه‌رو به کمکش می‌رود و سرنشینان آن را نجات می‌دهد.

بخوانید