بایگانی برچسب: اهمیت تربیت

داستان آموزنده «فیندرلا» – اهمیت تربیت درست و انتخاب نام مناسب برای کودکان

فیندرلا یک دختربچه نق‌نقو و بی‌تربیت بود که نتیجه تربیت نادرست پدرومادرش بود. خانواده فیندرلا نه اسم درستی روی او گذاشته بودند و نه از روش تربیتی درستی برای تربیت این دختربچه استفاده کرده بودند. نتیجه اش هم شد «فیندرلا»

بخوانید