بایگانی برچسب: الکساندر دوما

کتاب داستان سه تفنگدار: داستان چهار رفیق -جلد ۲۲ کتابهای طلائی برای نوجوانان

کتاب داستان قدیمی سه تفنگدار الکساندر دوما و کتاب مصور نوجوانان ایپابفا (2)

سه تفنگدار حکایت چهار تن از سربازان وفادار لوئی سیزدهم پادشاه فرانسه است که همه زندگیشان در حال دوئل و دعوا می گذرد اما در عین حال وارد ماجراهایی می شوند که باعث می شود مورد تقدیر پادشاه و ملکه قرار گیرند

بخوانید