بایگانی برچسب: اسپارتاکوس

کتاب داستان اسپارتاکوس: قیام بردگان – جلد ۱۵ کتابهای طلائی برای نوجوانان

در سال 71 پیش از میلاد، همزمان با پادشاهی اشکانیان در ایران، اسپارتاکوس، برده تراسی در روم قیام می کند و با گرد آوردن بردگان به دور خویش ، لژیونرهای شکست ناپذیر روم را در هم می شکند...

بخوانید