بایگانی برچسب: ارمیای پیامبر

قصه قرآنی «ارمیای پیامبر» سقوط اورشلیم و اسارت بنی اسراییل

ارمیای پیامبر

این قصه، قصه اسارت و آوارگی قوم بنی اسراییل است. قومی که به سبب ظلم و ستم و کفر و شرک، دو بار گرفتار عذاب الهی شدند و سرزمین خود را از دست دادند. ظلم و ستم هیچگاه عاقبت خوبی ندارد.

بخوانید