بایگانی برچسب: ارزش علم و دانش

داستان مصور نوجوانان: ابوسعید و بقال فضول || علم هم ثروت می‌آورد

داستان مصور نوجوانان ابوسعید و بقال فضول داستانی آموزنده درباره ارزش علم و دانش

صدها سال پیش مردی فاضل و دانش‌دوست زندگی می‌کرد که اسمش ابوسعید اصمعی بود. این ابوسعید هم، مثل همه آدم‌های شیفته دانستن، از صبح تا شام کارش مطالعه و تحقیق بود و یک‌لحظه هم دست از جستجو در راه علم برنمی‌داشت.

بخوانید