بایگانی برچسب: ادبیات تخیلی

فانتزی چیست؟ پیشینه ادبیات فانتزی در ایران و جهان

فانتزی چیست؟

فانتزی، تخیلی‌ترین گونه داستانی است. در فانتزی، نویسندگان با گذر از جهان واقع و نقض قوانین و چارچوب‌های جاری و دست و پاگیر آن، جهانی ثانوی با قواعد نو خلق می‌کنند. جهانی که مملو از عناصر و حوادث شگفت انگیز، موجودات خارق العاده و فضایی خیالی است.

بخوانید