بایگانی برچسب: آموزش رنگ

قصه کودکانه، ماجرای سنجاب‌ها و خاله‌خرسه، آموزش رنگ ها به کودکان

قصه کودکانه ماجرای سنجاب‌ها و خاله‌خرسه برای کودکان ایپابفا (2)

خاله خرسه تازه از خواب زمستانی بیدار شده بود و دلش می خواست درودیوار خانه اش را رنگ بزنه. دوتا سنجاب مهربان به کمکش آمدند و رنگ زدن و ترکیب رنگ ها را به او یاد دادند...

بخوانید