بایگانی برچسب: آثار صدقه

۵ داستان آموزنده درباره صدقه و آثار آن

صدقه دو نوع است: یکی در پنهانی که سیره ائمه بوده است و سبب دفع فقر و طولانی شدن عمر می‌شود و هفتاد نوع مردن بد را از زمین می‌برد و غضب رحمان را خاموش می‌کند. دیگر صدقه آشکارا است که موجب زیادی رزق می‌شود و پشت شیطان را می‌شکند.

بخوانید