ادبیات

مطالب و موضوعات ادبی کوتاه و متنوع

قصه کودکانه «ماجراهای نخودی» این داستان: قصه عبرت‌آموز «گربه سفید»

نخودی قصه گربه سفید

نخودی کم‌سن و سال بود اما خیلی عجله داشت تا به سر کار برود و درآمدی پیدا کند. بی‌بی که عجله نخودی را دید به او گفت نباید عجله کند و قصه عبرت‌آمیز «گربه سفید» را برایش تعریف کرد ...

بخوانید