کتاب کودک

«قصه ها اگرچه ظاهری کودک پسند دارند اما جوانان و بزرگسالان هم مخاطبان آن هستند.»

قصه کودکانه عموجنگلی در مدرسه حیوانات: قصّه تصویری کودکان

کتاب قصه کودکان عموجنگلی در مدرسه حیوانات در سایت ایپابفا (2)

در یکی از روزها، آقاخرگوشه تصمیم می گیرد بچه‌اش را به مدرسه بفرستد تا درس های خوب یاد بگیرند.به همین جهت در جنگل به راه می افتد تا مدرسه حیوانات را پیدا کند و کم کم بقیه حیوانات نیز به این موضوع علاقمند می شوند

بخوانید