کتاب کودک

«قصه ها اگرچه ظاهری کودک پسند دارند اما جوانان و بزرگسالان هم مخاطبان آن هستند.»

قصه کودکانه و آموزنده «کرم ابریشم بسیار گرسنه» آموزش روزهای هفته، اعداد، و نام میوه ها به خردسالان

کرم ابریشم گرسنه

این قصه ساده و کودکانه، بطور ناخودآگاه، نام روزهای هفته، نام میوه‌ها، شمارش اعداد و فرایند تکامل کرم ابریشم به پروانه را به کودکان آموزش می دهد

بخوانید

شعرقصه‌ی کودکانه «مادر من» توصیف زیبایی مادر از زبان کودک گم‌شده

ماد من - کودک گمشده

در شعرقصه‌ی کودکانه «مادر من» دختربچه ای در خیابان گم شده و مردم سعی می کنند مادرش را پیدا کنند. از نظر دخترک، هیچی زنی به زیبایی مادرش نیست چون مادرش یک فرشته آسمانی است....

بخوانید

قصه کودکانه «زنجبیل، زرافه مهربان» آتش در علفزار

جلد قصه کودکانه زنجبیل زرافه مهربان

زنجبیل زرافه ای مهربان در آفریقا بود. او در یک علفزار بزرگ زندگی می‌کرد.زنجبیل خیلی مهربان بود و دوست داشت به همه حیوانات کمک کند. یکسال خشک‌سالی شد و حیوانات هیچ آب و غذایی برای خوردن نداشتند. بنابراین زنجبیل تصمیم گرفت به حیوانات کمک کند...

بخوانید

داستان کودکانه و آموزنده «مارتین در دهکده» درباره زیبایی‌های روستا و مهربانی با حیوانات اهلی

مارتین در دهکده

در این قسمت از مجموعه داستان‌های مارتین، «دختر مهربان»، مارتین به روستا می‌رود تا چند روز در خانه عمه لوسی بماند. لوسی با حیوانات مزرعه بازی می کند و به پرنده ها غذا می دهد و حسابی به او خوش می گذرد...

بخوانید