داستان‌های کودکانه افغانستانی

افغان، افغانی، افغانستانی، نامی است که بر ساکنان کشور افغانستان گذاشته می‌شود. بسیاری از مردم افغانستان به زبان «دَری» صحبت می‌کنند که شاخه‌ای از زبان فارسی است. این زبان، بسیار شبیه فارسی و گاهی متفاوت از زبان فارسی است. چنان‌که گربه را «پِشَک» و دانشگاه را «پوهنتون» می‌نامند. اما این باعث نمی‌شود که مخاطب ایرانی، زبان مردم افغانستان را درک نکند.
در این بخش، تصمیم گرفتیم برای آشنایی فارسی‌زبانان جهان با زبان «دَری» و فرهنگ مردم افغانستان، داستان‌های کودکانۀ افغان را برای مطالعه قرار دهیم. افزون بر این، کودکان افغانستانی می‌توانند داستان‌های کودکانه‌ای که به زبان مادری‌شان نوشته است را بخوانند و لذت ببرند. این داستان‌ها توسط نویسندگان افغانستانی نوشته شده است.

داستان کودکانه افغان: خروس مسخره || به زبان و نوشتار دَری

کتاب داستان کودکانه افغان خروس مسخره (18)

بود نبود در کشوری بسیار دور ازاینجا، شهری بود و درین شهر مرغی زنده گی می‌کرد. این مرغ، خروس بسیار مسخره‌ای بود. او به هر سو می‌رفت و «قد-قد_قد، قد_قد_ قد، قد قد_قتاس» می‌کرد. هیچکس نمی‌دانست این قد قد قد او چه معنی می‌دهد.

بخوانید