دنیای کودکان

قصه صوتی کودکانه: آدم‌ برفی + متن فارسی قصه / به پرنده های گرسنه غذا دهیم / قصه‌گو: خاله مریم نشیبا 65#

قصه-صوتی-مریم-نشیبا-آدم-برفی-به-همراه-متن-قصه

تو روستای مسعود اینا و علی اینا برف زیادی آمده بود. بله، بچه‌ها! برف زیادی باریده بود و هوا هم حسابی سرد شده بود و مسعود و علی می‌خواستند آدم‌برفی درست بکنند.

بخوانید

داستان کودکانه پیش از خواب: جنگل آتش گرفته! / گاهی اوقات چشم‌های ما واقعیت را نمی‌بیند

قصه-کودکانه-قبل-از-خواب-چینی-جنگل-آتش-گرفته!

صبح وقتی خرگوش کوچولو از خواب بیدار شد، درِ خانه را باز کرد تا بیرون را تماشا کند. تمام جنگل را تا چشم کار می‌کرد دود سفیدی فراگرفته بود. حتی خانه‌ی خرس که مقابل خانه‌ی خرگوش بود دیده نمی‌شد.

بخوانید