دنیای کودکان

داستان کودکانه پیش از خواب: مرد طمع‌کار / چیزی که مال تو نیست را برندار!

داستان-کودکانه-چینی-مرد-طمع‌-کار!

در زمان‌های خیلی قدیم روزی از روزها دو مرد که یکی بار نمک بر دوش داشت و دیگری یک گونی بزرگ کبریت، هم‌زمان باهم به زیر درختی رسیدند. هوا طوفانی بود و آن دو می‌خواستند به شهر بروند و اجناس خود را به فروش برسانند؛

بخوانید