قصه‌های مرزبان‌نامه

مرزبان‌نامه کتابی است در اصل به زبان مازندرانی که توسط سعدالدین وراوینی از زبان طبری به فارسی دری ترجمه و بازنویسی شده است.این اثر یکی از آثار پندآموز زبان فارسی و مازندرانی است.داستان‌های این مجموعه از جلد دوم کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب نوشته مهدی آذریزدی فراهم شده است.