قصه و حکایت

قصه ها و حکایت ها داستانهای کوتاه پندآموز و سرگرم کننده ای هستند که از زمان های قدیم، به صورت شفاهی به دست ما رسیده و بعدها توسط نویسندگان مختلف به نگارش درامده است. امروزه هم نویسندگان جدید دست به نگارش قصه و حکایت می زنند و داستان های کوتاه تولید می کنند. هر قصه و حکایت، داستان کوتاهی دربردارندۀ پیام و نتیجه ای است. داستان ها به ما تجربه ها و درس های بزرگی را در زمانی کوتاه می آموزند. بیشتر داستان های کوتاه از زمان های بسیار قدیم سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر نقل شده تا امروز به شکل نوشتاری در اختیار خوانندگاه قرار گیرد.
بخش بخش قصه و حکایت سایت ایپابفا شامل داستان های کوتاه جالب و آموزنده از نویسندگان قدیمی و جدید است و افسانه ها و اساطیر ملل مختلف را به تصویر می کشد.