کانال تلگرام سایت قصه و داستان ایپابفا

بازی های محلی

بازی‌های محلی و بومی ایران: نجات بازی

بازی‌های محلی و بومی ایران: نجات بازی

شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شده به‌قیدقرعه یک تیم به‌عنوان داروغه و یک تیم به‌عنوان دزد انتخاب و یک محل را به‌عنوان زندان انتخاب می‌کنند. با اعلام آمادگی دو تیم، تیم دزد یه سرعت پراکنده می‌شوند و تیم داروغه باید افراد تیم دزد را گرفته و به زندان ببرند.

بخوانید

بازی‌های محلی و بومی ایران: بازی خَرِ سُوز (خر پلیس)

بازی‌های محلی و بومی ایران: بازی خَرِ سُوز (خر پلیس)

بازیکنان به دو دسته مساوی تقسیم شده و هر دسته ‌یک نفر را به‌عنوان سالار انتخاب می‌کنند. به‌قیدقرعه یک تیم نقش خرک و تیم دیگر نقش سوار را بازی می‌کنند.

بخوانید

بازی‌های محلی و بومی ایران: بازی گرگم و گله می‌برم

بازی‌های محلی و بومی ایران: بازی گرگم و گله می‌برم

از بین شرکت‌کنندگان، دو نفر از چابک‌ترین افراد به‌عنوان گرگ و چوپان انتخاب می‌شوند، بقیه افراد در نقش بره، پشت چوپان صف می‌کشند و لباس یکدیگر را زنجیروار می‌گیرند.

بخوانید

بازی‌های محلی و بومی ایران: بازی کوشَک مَلاق

بازی‌های محلی و بومی ایران: بازی کوشَک مَلاق

 شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شده و به‌قیدقرعه، تیم خرک و تیم پرنده را تشکیل می‌دهند. دو نفر از بازیکنان پرتوان تیم خرک، پشت‌به‌پشت خم شده و دست‌های هم را از میان پاهایشان می‌گیرند.

بخوانید

بازی‌های محلی و بومی ایران: بازی کلاه پَران

بازی‌های محلی و بومی ایران: بازی کلاه پَران

این بازی در نقاط مختلف، دارای نام‌های متفاوتی است. زمین بازی به شکل مستطیل انتخاب شده و یک‌طرف آن دایره‌ای ترسیم می‌کنند و در طرف دیگر، یک تیرک یا درختی نشان می‌شود.

بخوانید

بازی‌های محلی و بومی ایران: کُشتی لوچو

بازی‌های محلی و بومی ایران: کُشتی لوچو

این کشتی در مناطق شمالی ایران رواج دارد و سرگرمی بسیاری از جوانان و مردان است. اساس این کشتی بر اخلاق و اصول پهلوانی استوار است و روحیه مردانگی را اشاعه می‌دهد، لذا احترام به حریف و عدم استفاده از فنون خشن، بخشی از قواعد بازی است.

بخوانید
سایت تخصصی قصه و داستان کودکان و نوجوانان - در ایپاب‌فا می‌توانید صدها داستان کودک، قصه کودک، داستان کوتاه و سایر مطالب مرتبط با ادبیات کودک و نوجوان را مطالعه کنید.