بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۸

قصه «گربه‌ای که با یک موش عروسی کرد»: مجموعه قصه‌ها و افسانه‌های برادران گریم برای کودکان و بزرگسالان

گربه‌ای که با یک موش عروسی کرد: مجموعه قصه‌ها و افسانه‌های برادران گریم برای کودکان و بزرگسالان2

روزی روزگاری، گربه‌ای با یک موش طرح دوستی ریخت. با هوشیاری گربه، دوستی و رفاقت آن‌ها روز به روز بیشتر شد تا اینکه سرانجام توافق کردند باهم ازدواج کنند و در خانه‌ای مشترک در آسایش به سر برند.

بخوانید

قصه «شاهزاده قورباغه»: مجموعه قصه‌ها و افسانه‌های برادران گریم برای کودکان و بزرگسالان

قصه «شاهزاده قورباغه»،مجموعه قصه‌ها و افسانه‌های برادران گریم برای کودکان و بزرگسالان2

در روزگاران قدیم، در آن زمان که مردم هرچه را آرزو می‌کردند بی‌درنگ به دست می‌آوردند، پادشاهی زندگی می‌کرد که چندین دختر زیبا داشت.

بخوانید

قصه «پری راستگو»، قصه‌ها و افسانه‌های برادران گریم برای کودکان و بزرگسالان

قصه «پری راستگو»، قصه‌ها و افسانه‌های برادران گریم3

هیزم‌شکنی با همسرش نزدیک جنگلی بزرگ زندگی می‌کرد. آن‌ها آن‌چنان تنگدست بودند که با داشتن فقط یک دختر سه‌ساله، نمی‌توانستند خوردوخوراک روزمره‌شان را تأمین کنند.

بخوانید