بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۸

کتاب داستان اسپارتاکوس: قیام بردگان – جلد ۱۵ کتابهای طلائی برای نوجوانان

در سال 71 پیش از میلاد، همزمان با پادشاهی اشکانیان در ایران، اسپارتاکوس، برده تراسی در روم قیام می کند و با گرد آوردن بردگان به دور خویش ، لژیونرهای شکست ناپذیر روم را در هم می شکند...

بخوانید

داستان صوتی علیمردان خان: پسر بی ادب و بی هنر عباسقلی خان

حکایت علیمردان خان، فقط حکایت یک بچه بی ادب نیست. حکایت یک نسل است. حکایت جامعه ای که در آن، پول و اشرافی گری جای علم و تربیت و فرهنگ را گرفته و معنویت جای خود را به مادی گرایی داده است. حکایت علیمردان خان، حکایت حال و روز امروز جامعه ماست...

بخوانید

کتاب داستان سه تفنگدار: داستان چهار رفیق -جلد ۲۲ کتابهای طلائی برای نوجوانان

کتاب داستان قدیمی سه تفنگدار الکساندر دوما و کتاب مصور نوجوانان ایپابفا (2)

سه تفنگدار حکایت چهار تن از سربازان وفادار لوئی سیزدهم پادشاه فرانسه است که همه زندگیشان در حال دوئل و دعوا می گذرد اما در عین حال وارد ماجراهایی می شوند که باعث می شود مورد تقدیر پادشاه و ملکه قرار گیرند

بخوانید

کتاب داستان دُن کیشوت: دلاور پوشالی – نوشته سروانتس -جلد ۲۱ کتابهای طلائی برای نوجوانان

کتاب داستان مصور دن کیشوت نوشته سروانتس در مجموعه کتابهای طلائی نوجوانان ایپابفا (2)

آلونزو نجیب زاده مهربانی است که در روستایی در اسپانیا زندگی می کند و عاشق داستان های شوالیه گری است.از همین رو خود را به شکل شوالیه در می آورد و نام خود را دن کیشوت می گذارد و به دنبال حماسه می رود ، غافل از اینکه عصر شوالیه گری و قهرمان بازی به پایان رسیده است. سرانجام آلونزو به خانه بر می گردد و در می یابد بزرگترین موهبت خداوند به انسان، نعمت عقل است.

بخوانید