قالب وردپرس افزونه وردپرس
یوزبیت
خانه / معراج پیامبر (ص) / داستان معراج: سفر در هفت آسمان
یوزبیت

داستان معراج: سفر در هفت آسمان

پیامبر از مکه تا بیت المقدس را با «براق» آمده است اما اکنون که می‌خواهد به آسمان‌ها عروج کند خدا مَحْمل و کجاوه‌ای از نور را برای پیامبر می‌فرستد تا آن حضرت بر آن سوار شود و سفر خود را ادامه دهد.
این مَحْمل نورانی را نگاه کن که به چهل رنگ مختلف می‌باشد، رنگ‌های زرد و قرمز و سفید و…
آیا زینت‌ها و جواهرات بهشتی را بر روی این مَحْمل می‌بینی؟


سفر به سوی آسمان اول آغاز می‌شود.


چرا همه فرشتگان این آسمان به سجده افتاده‌اند؟
صدای آنان را می‌شنوی؟ «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنا وَ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ، این نور چقدر به نور خدای ما شباهت دارد ».
این سخن فرشتگان آسمان اول است.
جبرئیل فریاد می‌زند: «اللّه اکبر، اللّه اکبر ».
اینجاست که همه فرشتگان، سکوت اختیار می‌کنند…
فرشتگان که متوجّه شدند حضرت محمد، مهمان آنان شده است، غرق شادی می‌شوند و گروه گروه نزد پیامبر می‌آیند و گرد او حلقه می‌زنند.
و همه آنها به پیامبر خوش‌آمد می‌گویند.
آنان مشغول گفتگو با پیامبر می‌شوند.
من گوش می‌کنم تا سخن آنها را با پیامبر بشنوم: «سلام ما را به برادرت برسان ».


آیا می‌دانی منظور فرشتگان چیست؟


آری، آنها در مورد حضرت علی(ع) سخن می‌گویند.
پیامبر از فرشتگان سؤل می‌کند: «مگر شما او را می‌شناسید؟»
و آنان جواب می‌دهند: «ما چگونه او را نشناسیم در حالی که خداوند در مورد شما و او از ما پیمان گرفته است؟
ما چگونه او را نشناسیم در حالی که ما همواره، بر شما و او صلوات و درود می‌فرستیم؟».
پیامبر به سفر خود در آسمان اول ادامه می‌دهد.


آن فرشته را نگاه کن !


او چرا این قدر عصبانی به نظر می‌رسد؟
همه فرشتگان چون پیامبر را دیدند با روی خوش از پیامبر استقبال کردند اما این فرشته چرا تبسّم نمی‌کند؟
من که خیلی ترسیدم، شما چطور؟
جبرئیل به پیامبر می‌گوید: «ما فرشتگان، همه از این فرشته می‌ترسیم».
به راستی او کیست که همه از او می‌ترسند؟
خود جبرئیل او را معرفی می‌کند.
این فرشته، «مالک» است، نگهبان جهنم !
از آن لحظه‌ای که خدا او را خلق نموده هرگز خنده نکرده است.
اگر قرار بود او یک بار لبخند بزند حتما به روی پیامبر ما لبخند می‌زد.
خدا این فرشته را این گونه خلق کرده است که هرگز نمی‌تواند بخندد.
پیامبر بر او سلام می‌کند.
و او جواب پیامبر را می‌دهد و به او بشارت می‌دهد که او از اهل بهشت است.31
پیامبر رو به جبرئیل می‌کند و می‌فرماید: «آیا از او نمی‌خواهی تا جهنم را نشان من بدهد؟».
پس جبرئیل به مالک می‌گوید: «ای مالک ! جهنم را نشان محمد بده».
پس نگهبان جهنم، پرده از جهنم برمی دارد و یک در از درهای آن را باز می‌کند.
پس آتش شعله می‌کشد…


و پیامبر جهنم را می‌بیند.


خدا رحم کند !
آنان کیستند که زبان خود را قیچی می‌کنند؟
اینان سخنورانی هستند که خود به گفته‌هایشان عمل نمی‌کردند.32
آنان کیستند که با ناخن، صورت خود را می‌خراشند !
اینان کسانی هستند که غیبت مردم می‌کردند.33
آن زنان چرا بر گیسوان خویش آویزان شده‌اند؟
این جزای آنانی است که موی خود را نشان نامحرم می‌دادند.34
و پیامبر افراد دیگری را در حال عذاب می‌بیند…
اکنون نگهبان جهنم دستور می‌دهد تا دربِ جهنم بسته شود.
و جبرئیل خطاب به پیامبر می‌کند و می‌گوید: «اگر أمّت تو همه محبت حضرت علی(ع) را داشتند، خدا جهنم را خلق نمی‌کرد».35
آیا آن فرشته را می‌بینی که لوحی از نور به دست دارد؟
روی آن لوح، اسم‌های زیادی نوشته شده است.
چرا او یک لحظه هم، نگاه خویش را از این لوح بر نمی‌دارد؟
به راستی او کیست که چنین دقیق به وظیفه خود مشغول است؟
جبرئیل او را معرفی می‌کند.


این فرشته که می‌بینی عزرائیل است !


و پیامبر نزدیک او می‌رود.
عزرائیل به پیامبر خوش‌آمد گفته و عرضه می‌دارد: «من تمام خیر را در أمّت تو می‌بینم ».
و اینجاست که پیامبر شکر خدا را می‌نماید.
آنگاه پیامبر از چگونگی کار او می‌پرسد. او می‌گوید: «از آن روزی که خدا مرا مسئول قبض روح انسان‌ها قرار داده است، همه دنیا پیش من مانند سکه‌ای است که در دست گرفته باشی و هر طور که بخواهی آن را می‌چرخانی ! هیچ خانه‌ای نیست مگر اینکه من هر روز، پنج بار، به آن سر می‌زنم ! و اگر عده‌ای بر مرده‌ای گریه کنند من در میان آنها حاضر می‌شوم و به آنان می‌گویم:
«گریه نکنید، که من به سوی شما باز می‌گردم».


پیامبر در آسمان اول به سفر خود ادامه می‌دهد…


اکنون پیامبر به فرشتگانی برخورد می‌کند که از ترس خدا اشک می‌ریزند.
آنان چنان در حال عبادت هستند که هرگز به بالا نگاه نمی‌کنند و با کسی سخن نمی‌گویند.
پیامبر به آنان سلام می‌کند.
آنان در حالی که مشغول عبادتند با اشاره، جواب سلام پیامبر را می‌دهند.
جبرئیل به آنان رو می‌کند و می‌گوید: «این محمد پیامبر رحمت است، آیا با او سخن نمی‌گویید؟»
آنان چون صدای جبرئیل را می‌شنوند می‌فهمند که مهمانی بس عزیز دارند.
پس سرهای خود را بالا می‌گیرند و با پیامبر سخن می‌گویند و او و امّت او را به همه خوبی‌ها بشارت می‌دهند.


آنجا را نگاه کن !


این پیرمرد کیست که بر روی صندلی خود نشسته است؟
دقت کن، چون به سمت راست خود نگاه می‌کند، خنده بر لب‌های او می‌نشیند !
و چون به سمت چپ خویش نگاه می‌کند اشک در چشمانش حلقه می‌زند !
به راستی او کیست؟
همین سؤل را پیامبر از جبرئیل می‌کند.
و جبرئیل جواب می‌دهد: «این حضرت آدم است، که چون سعادت یکی از فرزندان خویش را می‌بیند شاد می‌شود و می‌خندد.
و چون گمراهی یکی از آنان را مشاهده می‌کند غمگین می‌شود و گریه می‌کند».38
درهای آسمان دوم باز شده است…
خداوند چهل نور دیگر به مَحْمل پیامبر می‌افزاید.
در آسمان دوم هم چون فرشتگان، این محمل نورانی را می‌بینند به سجده می‌روند و می‌گویند: «این نور چقدر به نور خدای ما شبیه است».
و جبرئیل فریاد می‌زند: «أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ الا اللّه، أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ الاّ اللّه».
فرشتگان چون صدای جبرئیل را می‌شنوند او را می‌شناسند و به او می‌گویند: «همراه تو چه کسی است؟».
و جبرئیل به آنان خبر می‌دهد که پیامبر آخر الزمان به آسمان آنها آمده است.
پس فرشتگان به سوی پیامبر می‌شتابند و عرض سلام و ادب می‌کنند و از او می‌خواهند تا سلام آنها را به حضرت علی(ع) برساند.
پیامبر سؤل می‌کند: «مگر شما او را می‌شناسید؟».
و آنان جواب می‌دهند: «چگونه او را نشناسیم و حال آنکه خداوند در مورد او از ما پیمان گرفته است و ما هر روز پنج بار، به صورت شیعیان او، نگاه می‌کنیم».


پیامبر می‌خواهد به سوی آسمان سوم حرکت کند.


چهل نور دیگر بر مَحْمل پیامبر اضافه می‌شود.
آری، مَحْملی با صد و بیست نور می‌آید…
ملائکه چون عظمت این نور را می‌بینند همگی به سجده می‌روند و همان کلام فرشتگان آسمان اول و دوم را تکرار می‌کنند که این نور چقدر به نور خدای ما شبیه است !
جبرئیل فریاد می‌زند: «أشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللّه وَ أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه ».
و این چنین است که فرشتگان می‌فهمند که حضرت محمد آمده است !
پس همه به او خوش‌آمد می‌گویند: «خوش آمدی ای محمد ای خاتم پیامبران ».
و جملگی براو سلام می‌کنند و از او در مورد حضرت علی(ع) سؤل می‌کنند.
پیامبر از آنان می‌پرسد: «مگر شما علی(ع) رامی شناسید؟».
آنان در جواب می‌گویند: «چگونه علی را نشناسیم در حالی که ما چون بر گرد «بیت المعمور» طواف می‌کنیم نام او و فرزندان و شیعیان او را می‌بینیم که بر آن خانه نوشته شده است».


آیا می‌دانی «بیت المعمور» کجاست؟


بیت المعمور، در آسمان چهارم قرار دارد و کعبه فرشتگان است و درست بالای کعبه قرار دارد و همواره فرشتگان دور آن طواف می‌کنند.
آیا اسم من و تو هم بر بیت المعمور نوشته شده است؟
آری، فرشتگان هر سال، دور نام شیعیان، طواف می‌کنند !
ای امیر مؤمنان، جانم فدای تو باد که خدا چه مقامی به شیعیانت داده است !


پیامبر به سوی آسمان چهارم بالا می‌رود.


چهل نور دیگر بر مَحْمل پیامبر اضافه می‌شود.
و پیامبر به این آسمان وارد می‌شود.
تمام فرشتگان جمع می‌شوند و گرد پیامبر حلقه زده و سلام می‌کنند.
و همه، از حضرت علی(ع) جویا می‌شوند.
آنان به پیامبر خبر می‌دهند که هر روز جمعه، در کنار بیت المعمور، اسم حضرت علی(ع) و شیعیان او برای آنان خوانده می‌شود.
پیامبر را نگاه کن !
او با شنیدن این سخن به سجده شکر می‌رود.
آیا تو نمی‌خواهی سجده شکر کنی !
شکر اینکه نام تو نیز هر روز جمعه، برای این فرشتگان خوانده می‌شود !
پیامبر هنوز در سجده است !
خطاب می‌رسد: «ای محمد ! سر خود را بالا بگیر و نگاه کن ».
و اکنون نگاه پیامبر به بیت المعمور می‌افتد.
خانه چهار گوش درست مثل کعبه !
و پیامبر بر گرد آن طواف می‌کند.
و دوباره خطاب می‌رسد: «ای محمد ! دست خود را به سوی بالا بگیر ».
و پیامبر دست راست خود را بلند می‌کند و از عرش خدا، آبی نازل می‌شود و در دست او قرار می‌گیرد.
و اکنون پیامبر با این آب وضو می‌گیرد.


گوش کن !


مثل اینکه صدای اذان می‌آید…
آری، این جبرئیل است که اذان می‌گوید.
فرشتگان همه، پشت سر رسول خدا صف می‌بندند و نماز بر پا می‌شود.43
بعد از نماز، پیامبر به سیر در آسمان چهارم می‌پردازد.
آنجا را نگاه کن !
آن فرشته را می‌بینی که بر تختی بزرگ نشسته است !
صد و چهل میلیون فرشته گوش به فرمان اویند !
نمی‌دانم چه می‌شود که حکمفرمایی این فرشته در چشم پیامبر بزرگ جلوه می‌کند.
جبرئیل چون این را می‌بیند فریاد می‌زند: «برخیز !».
اینجاست که این فرشته به احترام پیامبر بر می‌خیزد و می‌ایستد .
آن طرف را نگاه کن !
یک منبر از نور !
یک نفر بر بالای آن نشسته است و دیگر فرشتگان چشم به او دوخته‌اند.
پیامبر از جبرئیل سؤل می‌کند که او چه کسی می‌باشد.
جبرئیل پاسخ می‌دهد: «ای پیامبر خودت می‌توانی نزدیک بروی و او را ببینی !».
پیامبر به سوی آن جمع حرکت می‌کند.
آیا موافقی من و تو هم به آنجا برویم.
پیامبر نزدیک می‌شود.


اما او چه می‌بیند؟


حضرت علی(ع) را می‌بیند که بالای منبر نشسته است !
پیامبر خطاب به جبرئیل می‌کند: «ای جبرئیل ! برادرم علی، زودتر از من به آسمان چهارم آمده است؟».
جبرئیل عرضه می‌دارد: «این که علی(ع) نیست ! این فرشته‌ای است که به شکل حضرت علی(ع) می‌باشد ! ای پیامبر، فرشتگان این آسمان، آرزوی دیدار حضرت علی(ع) را داشتند و برای همین به خداوند عرضه داشتند: بار خدایا، چگونه است که انسان‌ها هر صبح و شام علی(ع) را ببینند و ما از دیدن او محروم باشیم؟ پس خداوند این فرشته را از نور حضرت علی(ع)، و به شکل او آفرید و هر روز هفتاد هزار فرشته او را زیارت می‌کنند».


پیامبر به آسمان پنجم می‌رود…


او از آسمان ششم نیز می‌گذرد و وارد آسمان هفتم می‌شود.
دریاهایی از نور را می‌بینی که چگونه چشمها را خیره می‌کند.
فرشته‌ای از عرش الهی به آسمان هفتم می‌آید.
او برای اولین بار است که به آسمان هفتم نازل می‌شود.
او آمده است تا مؤن پیامبر باشد.
اللّه اکبر اللّه اکبر…
اذان که تمام می‌شود، صف‌های نماز فرشتگان بسته می‌شود.
جبرئیل می‌گوید: «نماز را آغاز کن که پشت سر تو آن قدر فرشتگان صف بسته‌اند که عدد آنها را فقط خدا می‌داند».
پیامبر به او می‌فرماید: «من بر تو هم مقدم شوم؟».
جبرئیل پاسخ می‌دهد: «خدا پیامبرانش را بر همه فرشتگان برتری داده است و به تو مقامی مخصوص عنایت کرده است».
و نماز به امامت پیامبر برگزار می‌گردد.


پیامبر به سیر خود در آسمان هفتم ادامه می‌دهد.


همه فرشتگان به پیامبر عرضه می‌دارند: «ای محمد، حجامت کن و أمّت خویش را به حجامت دستور ده».
من خیلی روی این موضوع فکر کردم !
مگر فرشتگان در این حجامت چه خیر و برکتی را می‌بینند که در چنین شب مهمی، پیامبر را به آن توصیه می‌کنند.
من از جامعه پزشکی می‌خواهم که در این قسمت، توجّه بیشتری داشته باشند و با تحقیقات خود پرده ازاین راز مهم بردارند !
اکنون پیامبر می‌خواهد به سوی عرش خدا صعود کند…
خداوند دستور می‌دهد تا دو نهر برای پیامبر در آسمان هفتم جاری شود.
نهر کوثر و نهر رحمت !
این دو نهر از میان درّ و یاقوت می‌گذرند و چقدر خوشبو هستند.
پیامبر از نهر کوثر مقداری می‌آشامد، آبی شیرین‌تر از عسل !
و آنگاه در نهر رحمت، غسل می‌کند.

یوزبیت

درباره هادی قربانی

دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی، علاقمند به بازتولید متن قصه و داستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یوزبیت