نوبیتکس کانال تلگرام سایت قصه و داستان ایپابفا

Tag Archives: ظاهربینی

قصه آموزنده «گناه مرغ خانگی» – از روی ظاهر نباید درباره افراد و رویدادها قضاوت کرد

kelile کلیله و دمنه - قصه های خوب جلد 1

قصه‌ای آموزنده از کتاب کلیله‌و‌دمنه درباره اینکه نباید ظاهربین بود و افراد و اتفاقات را از روی ظاهرشان قضاوت کرد. بلکه باید حقیقت‌بین بود و همه چیز را واقعاً همانطور که هست دید.

بخوانید