بایگانی برچسب: الگوی ذهنی

قصه آموزنده «ماهی، ماهی است!» اندیشه های ما زندگی ما را می‌سازد

ماهی ماهی است

هر موجودی دنیا را از دریچه نگاه خود می‌بیند. همین ذهنیت‌ها ممکن است باعث پیشرفت ما شود یا برعکس، محدودیت‌های ذهنی در ما ایجاد کند و باعث عقب افتادن ما از مسیر پیشرفت شود. بطور مثال، اگر شما ماهی بودید، دنیا را چطور تصور می کردید؟

بخوانید