بایگانی برچسب: افسانه هزارویک شب

قصه کودکانه «علاءالدین و چراغ جادو» قصه‌های هزارویک شب

علاءالدین و چراغ جادو

روزگاری یک چراغ جادو وجود داشت که یک غول درون آن زندگی می‌کرد. هرکس صاحب این چراغ می‌شد، ارباب غول می‌شد و غول سه‌تا از آرزوهایش را برآورده می‌ساخت. ازقضا علاءالدین یا همان علی‌بابا ارباب غول شد و به آرزوهایش رسید...

بخوانید