کره : نوشته مایکل کرایتون 224000 تومان

کره : نوشته مایکل کرایتون

در دل اقیانوس آرام، در ژرفای سیصد متری٬ کشتی ناشناخته و عظیمی بر کف اقیانوس کشف می‌شود. گروهی از دانشمندان به سرعت خود را به آن‌جا، در عمق اقیانوس، می‌رسانند تا به بررسی این کشف حیرت‌آور [...]

مشاهده و خرید