قرآن و علوم طبیعت 3000 تومان

قرآن و علوم طبیعت

يكي از ويژگيهاي امت اسلامي عالم بودن است. در قرآن كريم و سنت اسلامي مسلمانان دعوت به كسب علم شده‌اند و فضائل زيادي براي علما ذكر شده است.

مشاهده و خرید