کاوه و ضحاک رایگان

کاوه و ضحاک

  کاوه و ضحاک (استبداد ضحاک و قیام کاوه ) بهداد فرمت : docx ورد مایکروسافت آفیس   از پیشگفتار کتاب : از ١٣۶۵ دست به تدارک یادداشتهایی درباره شاهنامه فردوسی بطور کلی و داستان کاوه و ضحاک [...]

مشاهده و خرید
اطلس تاریخ ایران رایگان

اطلس تاریخ ایران

    اطلس تاریخ ایران *** استخراج متن ، ساخت ایپاب ، فهرست نویسی و تصاویر از «ایپاب فارسی» *** متن pdf این کتاب بدون هیچ نامی از مولف آن موجود بود . حیف دیدیم که محتوای ارزشمند آن در [...]

مشاهده و خرید
تاریخ ایران باستان جلد ۴-۱ رایگان

تاریخ ایران باستان جلد ۴-۱

تاریخ ایران باستان تالیف حسن پیرنیا (مشیرالدوله). بخشی از آغاز کتاب قسمت اولی- کلیات‌ ازمنه پیش از تاریخ‌ تاریخ از زمانی شروع میشود، که شهادتهای کتبی و تاریخی راجع بوقایع و حوادث آن زمان بدست [...]

مشاهده و خرید