شاه لیر : اثر ویلیام شکسپیر رایگان

شاه لیر : اثر ویلیام شکسپیر

شاه لیر  نوشته : ویلیام شکسپیر شاه لیر، دردناک‌ترین تراژدی شکسپیر است. شکسپیر نمایشنامۀ شاه لیر را در سال ۱۶۰۶ می‌نویسد. برادلی،شکسپیر شناس و ادیب بزرگ انگلیسی، درباره این سوگ نمایش چنین می‌گوید: [...]

مشاهده و خرید